เพลงประจำวิทยาลัยฯ

เนื้อเพลง

แต่งโดย ศิริเวช ค้างคีรี
ทำนองโดย ศิริเวช ค้างคีรี
เรียบเรียงโดย ไกรวิชญ์​ กระท้อน
สนับสนุนโดย นายวิชัย สาขา หน.กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นศูนย์รวมใฝ่เรียนรู้ แหล่งศึกษา เราฝึกหัดเจนจัดพัฒนา เรียนรู้วิชาจบออกมามีงานทำ ฟ้าขาวโดดเด่นเป็นสง่า

มีศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ พระวิษณุเป็นครูช่างของคนไทย ลูกรวมใจบูชาเยี่ยงเป็นบิดา สิ่งประดิษฐ์ ล้ำเลิศ ชูเกียรติสถาบัน สิ่งสำคัญ คือปรัชญาประจำใจเรานำพา เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย

การอาชีพโดดเด่นเป็นสง่าเรื่องการศึกษาไม่เป็นรองใคร

การอาชีพจะมุ่งมั้นตั้งใจสร้างเด็กออกไปเป็นคนดีของสังคม

การอาชีพจะมุ่งมั้นตั้งใจสร้างเด็กออกไปเป็นคนดีสู่สังคม