ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย Welcome to Srisatchanalai Industrial community and education college สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2584,2559 และ 2563
e-Service
ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
(V-Cop)
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) งบทดลองประจำปีงบประมาณ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

ข่าวรับสมัครงาน

FACEBOOK PAGE