กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในโครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

24 มิถุนายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในโครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share