125 ปี เมืองศรีสัชนาลัย เดือนแห่งสตรีสากลและเทศกาลอาหาร

27 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานสมโภชน์ 125 ปี เมืองศรีสัชนาลัยเดือนแห่งสตรีสากลและเทศกาลอาหาร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

Share