โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดรน เพื่อการเกษตร

22 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดรน เพื่อการเกษตร(โดรน อินคราสรูม) โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดการเรียนรู้อบรมโดรน เพื่อการเกษตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เป็นการกระตุ้นผู้เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้ได้มีนายสมพงษ์ ฉายรวีศุข ผจก.คูโบต้า เตี้ยง่วนกี่ สาขาสวรรคโลก สุโขทัย เป็นผู้นำโดรนเพื่อการเกษตรและวิทยากร มาอบรมให้กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share