โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพ.ศ. 2566-2570(ฉบับปรับปรุง)

3 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566-2570 โดยมีนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเชิญ นางผกามาศ​ พุกอินทร์​ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ​ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ​ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นพิธีกร มอบความรู้ในการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share