โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวพบปะ และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เดือน 1 ผลงาน มอบเงินทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มอบถุงยังชีพโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นได้ร่วมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการที่เปิดให้บริการอยู่ภายในบริเวณที่จัดกิจกรรม ณ. วัดปากคะยาง

Share