โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี แห่ช้างบวชนาคอำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

7 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่นายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีแห่ช้างบวชนาคอำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมจิตอาสาบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีแห่ช้างบวชนาค ณ พัทธสีมา วัดหาดเสี้ยวอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

Share