โครงการสาวศรีสัชแก้มแดง

10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายกาณฑ์ วงค์เขียว หัวหน้างานสวัสดิการ จัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการสาวศรีสัชแก้มแดง จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดป้องกับการเกิดภาวะโลหิตจาง และจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share