โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้ประกอบการณ ร้าน ART SLOWBAR

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำทีมนักเรียนนักศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้ประกอบการณ ร้าน ART SLOWBAR

Share