โครงการประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(One day one sentence)

10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (One day one sentence) จัดขึ้นโดยหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share