โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566

9 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 เพื่อชี้แจงรายละเอียด กฏระเบียบการปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share