โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 ระดับ ปวส.1

10 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ในโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียด กฏระเบียบการปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share