โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพกาย ใจ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี

8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคัดกรองภาวะสุขภาพกาย ใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share