แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเมืองเชลียง

23 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกแนะแนวเพื่อแนะนำการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเฉลียง ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share