แข่งขันการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และนางสาวกฤตยา อินหมู ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นำทีมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในการแข่งขันการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Share