เปิดบ้านวิชาการ สานต่อ งานพ่อ อย่างพอเพียง

26 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมพิธีเปิด “เปิดบ้านวิชาการ สานต่อ งานพ่อ อย่างพอเพียง” โดยมีนายประเสริฐ สายสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เป็นประธานในพิธี และนายประธาน หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ออกบูธสอนอาชีพ 108 อาชีพให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share