เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 มิถุนายน นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมอบหมายให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการและนางสาวกฤตยา อินหมู ครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One นำนักศึกษาชมรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ณ.ศรีสัชนาลัยเฮอรีเทจ รีสอร์ท

Share