อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาอาหาร

1 กันยายน 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยรับเชิญวิทยากร คุณเพียงพิราม รวิอำพัน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัทบางกอกพ้อยท์ และทีมงาน ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share