อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

1 กันยายน 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายธนัชกร คงทัน หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกล่าวต้อนรับวิทยากรรับเชิญ คุณศุภนัฐ ปินะสุ ผู้จัดการร้านเดอะดรีม​ สาขาศรีสัชนาลัย​ ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share