สุโขทัยเดิน-วิ่ง#1 อาชีวะ 2022

16 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมสุโขทัยเดิน-วิ่ง#1อาชีวะ2022 เพื่อมอบเงินให้อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย สำหรับใช้ในกิจกรรมของอาชีวศึกษาและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็บประธานในพิธี และว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Share