สืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชน บ้านศิลปะศิลาแลง ครั้งที่ 10

10 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชน บ้านศิลปะศิลาแลง ครั้งที่ 10 โดยมีนายชูพงศ์ กาลปักษ์ ตัวแทนกลุ่มศิลปินบ้านศิลปะศิลาแลง เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านงานศิลปะให้กับนักเรียนและเยาวชน ณ วัดโคกสิงคาราม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

Share