ศึกษาดูงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

28 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ในการศึกษาดูงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาลัย การอาชีพพนัสนิคม ณ ห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share