วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงการ บุคลลากร และนักเรียน-นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ เดชา ลวกๆยำ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( รอบการประเมินปีการศึกษา 2565 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ )ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Share