วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนางสาวกฤตยา อินหมู คุณครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากพันตำรวจเอกการุญ วงศ์จันทรมณี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 6 ฯ รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย ณ สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share