วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

3 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการพร้อมนางสาววาสนา พานมั่ง คุณครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ร่วมพิธีถวายอาลัยและวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปฐมราชธานี อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Share