วันปิยมหาราช ประจำปี 2565

23 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษและบุคลาการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share