วษท.สุโขทัย ศึกษาดูงานเอกสารการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดเตรียมเอกสารและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share