รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา2566

30 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่นายปราศรัย ขุนเพ็ชร หัวหน้างานทะเบียนพร้อมคณะครูและบุคลาการ ในการรับลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share