มอบเกียรติบัตรโครงการรักการอ่านและโครงการวลีเด็ดเกร็ดภาษาอังกฤษ

[8 กันยายน 2565]

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ที่มีสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด ในโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตร โครงการวลีเด็ดเกร็ดความรู้ สำหรับภาษาอังกฤษ (Speak English in the morning 2022) ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share