มอบเกียรติบัตรรางวัลงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565

14 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยฯ เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับรางวัลดังนี้ – การแข่งขันดนตรีไทย (จะเข้) ได้รับรางวัลชนะเลิศมาตรฐานระดับเหรียญทอง – การแข่งขันดนตรีไทย (ซอด้วง) ได้รับรางวัลชนะเลิศมาตรฐานระดับเหรียญทอง – ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share