มอบเกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2565

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผ่านการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้ และซอด้วง ได้ผ่านเข้ารอบได้ไปต่อใน ระดับชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share