พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตามแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายนพดล พิมพ์พอนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ข้าราชการ ครู และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตามแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ หอประชุมไอยรา

Share