พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ประจำปี 2565

29 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการและบุคลาการทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน Fix it center จัดขึ้นโดย อศจ.สุโขทัย ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธี และนายสมใจ รอดคง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการเทคนิคสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ หน้าตลาดกลางผลิตผลการเกษตร และหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share