พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยการความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

28 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการผ่ายวิชาการและนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยการความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธี และนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ หน้าตลาดกลางผลิตผลการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share