พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท S.M.C. (ประเทศไทย)จำกัด

9 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 12 สถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Share