พิธีรับพระราชทาน สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน

7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบรมราชโองการตั้งสัญญาบัตร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวงตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share