ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา(สอศ.) เยี่ยมชมห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

26 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเยี่ยมชมห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีนายไพลรัตน์ สำลี หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวนำเสนอสถานีชาร์จรถไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ผลงานรางวัลนวัตกรรมที่ได้รับ ณ ห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share