ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

25 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายทนงศักดิ์ ใจหมั้น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มามอบความรู้ความเข้าใจการออกสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share