ประชุมปฏิบัติการและติดตามผลโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 กันยายน 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวผู้รายงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามคุณภาพโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือภายใต้โครงการบริหาร จัดการ และติดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2565 โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share