ประชาธิปไตยในสถานศึกษาเลือกตั้งนายกฯและคณะกรรมการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2567

14 มิถุนายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เลือกตั้งนายกฯและคณะกรรมการ อวท. ประจำปีการศึกษา 2567 ณ บริเวรโดมวิทยาลัยการอาีช

Share