ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า AC/DC พร้อมโมดูลควบคุมและแสดงผล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share