[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2566

——————
[รับสมัคร]
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง

[วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัคร]
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น(เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบุคลากร ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

Share