ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

Share