[ประกาศ]ผลการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
———
บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
———
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 คน
1. นางสาวกุญจ์สิริลัญฉกร กอกุม
2. นางสาวอรจิรา วงค์กองแก้ว
3. นางสาวกนกกร น้อมเศียร
———

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก
***ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565***
(เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิมวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565)
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทวิภาคี อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share