นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

19 สิงหาคม 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นางสาววาสนา พานมั่ง คุณครูแผนกสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้แก่ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดจักรยานรีไซเคิล และกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share