ตลาดนัดนักเรียน “ชิม ช้อป แชร์” โรงเรียนบ้านสุเม่น

30 สิงหาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน “ชิม ช้อป แชร์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการ Young Innovator โดยมีนายดำเนิน​ ฝั้นถา​ รอง​ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2 เป็นประธานกล่าวพิธี ณ โรงเรียนบ้านสุเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share