ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ นายกาณฑ์ วงศ์เขียว หัวหน้างานสวัสดิการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 และกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณโดม และหอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share