ตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2565

29 สิงหาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายกาณฑ์ วงค์เขียว หัวหน้างานสวัสดิการ ในการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share