งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2565

14 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Share